Veel industrieën maken allerlei dingen waar ook gevaarlijke goederen bij te pas komen. Het is meestal niet te voorkomen, maar dat maakt het niet minder belangrijk. Juist gevaarlijke goederen moet extra goed mee om worden gegaan als het gaat om de opslag er van, want je wilt niet dat er ongelukken ontstaan op zowel grote als op kleine schaal. Maar hoe moet je dan precies omgaan met de opslag van gevaarlijke goederen? Hieronder vertellen we je daar meer over.

Wat zijn gevaarlijke goederen?

Gevaarlijke goederen zijn niet per se goederen zoals messen, ondanks dat die natuurlijk heel gevaarlijk kunnen zijn in bepaalde situaties, is dat niet wat met gevaarlijke goederen wordt bedoeld. Onder gevaarlijke goederen vallen dingen die bij onjuiste behandeling of als ze op een verkeerde manier verpakt zijn kunnen zorgen voor een beschadiging van de gezondheid van de mensen, maar ook schade aan het milieu. Denk bijvoorbeeld aan chemische goederen.

Waar moet een opslag aan voldoen?

Als je gevaarlijke goederen wilt opslaan, dan moet je ervoor zorgen dat de plekken waar de goederen worden opgeslagen aan de juiste opslagcondities voldoen om ongelukken te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan een plek die zowel brandwerend, als geventileerd is en waarbij de temperatuur wordt gecontroleerd. Ook moeten deze opslaglocaties voldoen aan lokale en internationale veiligheidsnormen. Een bedrijf die met de opslag van gevaarlijke goederen kan helpen, is Broekman Logistics.

Etiketten en documentatie

Om er voor te zorgen dat de mensen die werken met deze gevaarlijke goederen op de juiste manier er mee omgaan, is het van belang om de goederen etiketten te geven en alles goed te documenteren qua opslag bijvoorbeeld. Zeker in geval van nood is het cruciaal om te weten waar welke gevaarlijke goederen liggen.

Training voor het personeel

Als je een plek hebt binnen je bedrijf waar gevaarlijke goederen worden opgeslagen, dan is het van belang dat iedereen van het personeel hierop getraind is. Zodat ze weten wat ze moeten doen in geval van een gevaarlijke situatie om te voorkomen dat de situatie uit de hand loopt. Hierbij worden vaak zogenoemde noodplannen gemaakt die moeten worden nageleefd. 

Gevaarlijke goederen hebben we nu eenmaal, bij deze goederen is het extra belangrijk om goed om te gaan met de opslag hiervan. Deze goederen zijn gevaarlijk als ze schade aan de mens of het milieu kunnen brengen. Ze moeten een goede en veilige opslagplaats hebben en het personeel moet getraind zijn.